Fem fördelar med kompetensbaserad rekrytering

13 oktober, 2020

Kompetensbaserad rekrytering handlar om att skapa en strukturerad intervjuprocess. Målet är att höja sannolikheten för att du ska få en kandidat som presterar så bra som möjligt. Begreppet kompetens kan innefatta lite olika delar, men i allmänhet syftar det till en kombination av kunskaper, erfarenhet, begåvning och personlighet.

Att arbeta kompetensbaserat har många fördelar, här är några av dem:

Du får koll på vad du faktiskt vill

A och O i en strukturerad rekryteringsprocess är att veta vad du vill. Genom att mappa ut teamets mål och kompetenser tillsammans med den rekryterande chefen fokuserar du på verksamhetens behov, snarare än att “hitta en ny Göran”. Baserat på en tydlig kravprofil kan du därefter formulera frågor kopplat till de kompetenser du är intresserad av. Frågorna blir med andra ord riktade direkt mot dina behov.

En tydlig kravprofil reglerar även förväntan inåt organisationen och knyter rekryteringen till er workforce planning där framtida kompetensbehov finns listade.

Asteri är specialister på kompetensbaserad rekrytering. Vi hittar din nästa stjärna.

Kandidaten förstår vad du vill

När behovet är tydligt för dig, blir det också lättare att hitta rätt kandidat och sätta förväntningar. Det gör att du kan skapa intresse för en roll som faktiskt kommer att finnas där vid anställning. En tydlig kravprofil kan också underlätta medarbetarens och chefens dialog under onboardingfasen, vilket minskar risken för tidig turnover.

Kompetensbaserad rekrytering minskar det lösa tyckandet

När du i förhand bestämmer vad du ska fråga om, kan du också bestämma vad som är ett önskat svar. En strukturerad intervju minskar utrymmet för magkänslan och ökar sannolikheten för att du bedömer alla kandidater på samma sätt. Det blir tydligt vilka kandidater som bäst passar din profil när du kan se till helheten i en värderingstabell med sammanställda interjusvar, resultat från arbetsprover, begåvningtest samt personlighetstest.

Genom att ha en tydlig profil hjälper du även ovana intervjuare att bedöma det som faktiskt ska bedömas. Detta är viktigt om du involverar bolagets medarbetare för att bedöma kandidatens kompetens inom nischområden. Och kom ihåg, ju mindre subjektivitet, desto större är sannolikheten för att du bedömer en kandidat korrekt. Strukturerade intervjuer är en av de metoder som har störst möjlighet att förutspå framtida prestation.

Ökad mångfald

Även om struktur är viktigt i kompetensbaserad rekrytering får en process får aldrig bli helt rigid. Dock minskar du risken för diskriminering markant genom att tydligt bedöma kandidater kopplat till deras faktiska kompetens. Test och strukturerade intervjuer hjälper dig att fokusera mer på kompetenser och mindre på vem du vill ta en öl med efter jobbet. Genom minskad diskriminering kommer du successivt att öka mångfalden i organisationen, med allt positivt som hör till.

Ökad kandidatnöjdhet

Att ha rätt förväntningar från start minskar risken för besvikna kandidater längs vägen. Scope creep med behov av nya profiler och fel förväntningar på den nya medarbetaren blir sällan bra. Dessutom skapar ett strukturerat arbetssätt en känsla av att man som kandidat bedöms just utifrån sin kompetens och inget annat.

Asteri arbetar kompetensbaserat. Vi hjälper dig med enskilda rekryteringar och interimslösningar

Gillade du den här bloggposten? Då rekommenderar vi att du även läser Så blir du bäst på soucing

Therese Öberg

Therese Öberg

Co-founder

Fyll i formuläret så hör vi av oss så snart som möjligt.