Så kan du bli en bra intervjuare

16 november, 2020

Idag är rekrytering av personal en av kärnverksamheterna i en kunskapsintensiv värld. Rekryteringsprocessen innehåller många moment, men till syvende och sist står och faller den med hur bra intervjuaren är. Men, hur blir man en bra intervjuare? Här är våra fem bästa tips!

1. Intervjuare, förbered dig!

För att kunna genomföra en strukturerad intervju måste du göra ett noggrant förarbete. Det gäller inte bara vad du vill berätta för kandidaten. Du måste också säkerställa att de frågor du vill använda mäter vad du faktiskt letar efter. Gör inte “som man alltid gjort”, utan se till att skapa ditt eget material för den specifika processen. Håll till exempel frågorna öppna och lätta att förstå. För att skapa en valid och rättvis process är det så du bygger din bas.

Asteri recruitment hjälper dig med rekrytering inom HR, Tech och Marketing.

2. Lyssna aktivt när du intervjuar

Det finns hundratals rekommendationer till kandidater om hur man förbereder sig för intervjuer. Det går till exempel lätt att läsa sig till vad man ska eller inte ska göra, vilka som är de vanligaste intervjufrågorna eller hur man ger svar som rekryterare vill höra. Du kan även förhålla dig till det här genom att lära känna personen bakom yrkesrollen. Vad driver personen? Var får de energi ifrån? Vad är deras visioner? Om du inte förstår varför en person gör vad de gör, hur ska du då kunna sätta hur:et i ett sammanhang?

Om du inte förstår varför en person gör vad de gör, hur ska du då kunna sätta hur:et i ett sammanhang?

3. Sätt tydliga förväntningar som intervjuare

Att kunna hålla sig till strukturen som du arbetade fram, är en nyckelfaktor för dig som intervjuare. Därför behöver du vara tydlig i kommunikationen med kandidaten, så att de vet vad de ska förvänta sig. Se till att du och kandidaten har en samstämmig syn på intervjun genom att inleda med en presentation av strukturen. Det är uppskattat i alla dialoger.

4. Våga vara tyst

Om du är för ivrig att gå igenom dina noggrannt förberedda frågor kan du råka avbryta kandidatens tankekedja. Gör inte det. Lär dig istället att bli bekväm med tystnaden. I de flesta fall är tystnaden mer inbjudande än att ställa en följdfråga, dessutom avbryter du inte flödet i konversationen och undviker att väva in stress i samtalet. Tystnanden är din möjlighet att få bättre användning för strukturen du satt!

5. Upprepa i alla intervjuer!

Håll dig till den satta strukturen så länge du jobbar med den specifika rollen. Ge alla kandidater samma möjlighet att visa sig kvalificerade för rollen innan du anpassar eller uppdaterar strukturen. Om du behöver iterera, så gör det inför nästa position. På så sätt kan du vara säker på att alla kandidater har haft samma möjlighet att besvara frågorna och bli bedömd på lika grunder.

Hängde du med? Fantastiskt, då är du redo att hantera en strukturerad intervju samtidigt som du månar om kandidatupplevelsen!

Orkar du inte intervjua själv? Ingen fara, Asteri är specialister på kompetenbaserad rekrytering.

Gillade du den här artikeln? Då rekommenderar vi dig att kolla in fem fördelar med kompetensbaserad rekrytering!

Therese Öberg

Therese Öberg

Co-founder

Fyll i formuläret så hör vi av oss så snart som möjligt.