Integritetspolicy

Den här policyn beskriver hur vi, The Talent Company AB (559182-1979) med varumärket Asteri Recruitment, hanterar personuppgifter.

Vi vidtar tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din data mot stöld och förlust, såväl som otillåten åtkomst, avslöjande, användning eller modifiering. Åtgärderna avseende de behandlade uppgifterna står i proportion till risken för skada.

Hemsidesbesökare

Cookies används endast efter att du har medgivit att vi lagrar dem på din dator. Se vår separata cookie policy för mer information.

Kandidat

De personuppgifter vi hanterar för dig som kandidat hjälper oss att fatta beslut i rekryteringsprocesser.

Det minsta vi hanterar är namn, e-post och telefonnummer. Skulle du välja att tillhandahålla oss mer data kommer även den bli hanterad.

Kund

Om du är kund till oss lagrar vi personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Det inkluderar namn, kontakt- och faktureringsrelaterad information samt andra personuppgifter som behövs för fullföljandet av vårt uppdrag.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att veta vilken information vi behandlar.
  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade.
  • Du har rätt att be om att få uppgifterna raderade.
  • Du har rätt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Du har rätt att exportera dina personuppgifter.

Kontakt

The Talent Company (559182-1979) är ansvariga för din data. Du når oss på hello@talentcompany.io

Ändringar

Ändringar till den här policyn kommer att publiceras här, på denna adressen.

Den här policyn gäller sedan 2019-09-01

Fyll i formuläret så hör vi av oss så snart som möjligt.